unnamed

US ROYALTY TRUSTS 2012 PV10 ASSUMPTIONS

Srećko Đukić

 •  

  Srećko Đukić "Era ruskog gasa - Gas i globalna bezbednost"

   

  Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga, 25. oktobra u 17 časova, biće predstavljena knjiga dr Srećka Đukića, ERA RUSKOG GASA – Gas i globalna bezbednost (Medija Centar, Beograd 2016).

  "Knjiga je pregled međunarodnih odnosa od perioda hladnoratovskog detanta,do poslednje transformacije svetskog političkog sistema ka multipolarnoj strukturi,sagledan iz ugla energetske bezbednosti. Pri tome autor se ne ograničava samo na deskripciju (do)sadašnjih odnosa između ključnih aktera u međunarodnoj areni,već se vrlo hrabro i argumentovano upušta i u prognoziranje budućih dešavanja.
  Knjiga dr Srećka Đukića pisana je jasnim, razumljivim jezikom, a u pojedinim delovima prepoznaju se elementi pripovedanja (opisi pravljenja gasovoda u Sibiru) ili
  trilera (ubistvo direktora italijanske kompanije ENI), što je čini još zanimljivijom za čitanje".

   

  images 7