unnamed

US ROYALTY TRUSTS 2012 PV10 ASSUMPTIONS

Miloš Zdravković

  • Kako je na kraju novac taj koji presuđuje , šta je dobro, a šta ne, smatramo da fokus treba pomeriti sa obezbeđenja dodatne energije iz obnovljivih izvora na smanjenje potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora, jer je najzelenija ona energija koja nije upotrebljena.

    images 2