unnamed

US ROYALTY TRUSTS 2012 PV10 ASSUMPTIONS

Evropa

  • Geopolitika energije i druga pravila

    • Ne postoji „geopolitika energije" sama za sebe. Gaspromovi potezi se često pogrešno tumače kao sredstvo neke političke strategije. Ali realnost je drugačija: energija je politički posao, ali je u celini uzevši, biznis.

    naff