unnamed

US ROYALTY TRUSTS 2012 PV10 ASSUMPTIONS

energetska politika

    • Ne postoji „geopolitika energije" sama za sebe. Gaspromovi potezi se često pogrešno tumače kao sredstvo neke političke strategije. Ali realnost je drugačija: energija je politički posao, ali je u celini uzevši, biznis.

    naff

  • Velike sile, Rusija, Sjedinjene Američke Države ili Kina, ili pak regionalne sile poput Turske i Irana, maštaju o kontroli nad nalazištima nafte i gasa u Kazahstanu, Turkmeniji I Uzbekistanu. Kada bi srednjoazijski region dospeo pod kontrolu Kine ili SAD, sa političkim uticajem koji uz to ide, Kina bi postala energetski nezavisna super sila, a SAD bi komotno mogle da nastave ulogu svetskog hegemona.

    375px-Central Asia Physical